• 06-22670390
 • info@despoorlijn.nl

  Algemene voorwaarden Hondenschool "De Spoorlijn"

  Algemeen:

  1. Door betaling van het cursusgeld en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle gesloten en te sluiten overeenkomsten.
  2. Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering afgesloten te hebben waarbij ook de aansprakelijkheid voor schade door huisdieren is meeverzekerd.
  3. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd en gelden slechts voor die speciale overeenkomst.
  4. Hondenschool "De Spoorlijn"  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.
  5. Elke cursist verplicht zich het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
  6. Mondelinge en/of schriftelijke (email) aanmeldingen voor cursussen, workshops en aanvragen voor demonstraties zijn definitief. Bij annulering blijft men het afgesproken bedrag verschuldigd.
  7. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van Hondenschool "De Spoorlijn"  en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
  8. Bij verhindering van de cursist is Hondenschool "De Spoorlijn"  niet verplicht om een inhaalmogelijkheid te bieden. Indien dit wel mogelijk is doen wij dit natuurlijk graag. Titeren is ook toegestaan. 

  De cursus:

  1. De cursist dient het cursusgeld contant of per bank voor aanvang of uiterlijk voorafgaand aan de 1-ste les te voldoen. Eerder zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.
  2. Bij verhindering dient de cursist zo vroeg mogelijk doch uiterlijk 24 uur van te voren af te bellen. Indien dit niet gebeurd zal het verschuldigede lesgeld alsnog betaald moeten worden.
  3. Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald.
  4. Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de cursus moet worden beëindigd, wordt het resterende cursusgeld aan de cursist gerestitueerd.

  Veiligheid:

  1. De hond blijft altijd aan de lijn tenzij uw instructeur anders beslist.
  2. Tijdens de loopsheid van de hond mag de hond wel deelnemen aan de lessen, zolang andere cursisten hier geen overmatig hinder van hebben. Dit gebeurt in overleg en is ter beoordeling van de instructeur.
  3. Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten op de training, uiteraard kan de cursist zelf wel de les volgen.
  4. Indien een hond lichamelijk (of geestelijk bijvoorbeeld als gevolg van medicijnen) niet in orde is wordt de hond niet tot de training toegelaten dit ter beoordeling van de instructeur.
  5. De hond dient volledig ingeent te zijn hetgeen jaarlijks herhaald moet worden. Puppen moeten geent worden naar leeftijd.